Leiderschapscoaching

SL3_2929

Iedereen kan een stevige leider zijn. Leiderschap gaat in eerste instantie om persoonlijk leiderschap. Door naar binnen te kijken en contact te maken met jouw levensverhaal. Door te weten wie je bent en waar je goed in bent. En van buiten te leven wie je van binnen bent. Zo word je stevig en herkenbaar in wie je bent – en dus in jouw leiderschap.

Mogelijke programma’s leiderschapscoaching
  • Coaching van medewerkers voor groei en persoonlijke ontwikkeling. Resultaat is goed inzicht in de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Dit biedt focus voor de toekomst en behoud van work/life balans. Energie, werkplezier en drive nemen toe. Ook vanwege de waardering die de medewerker op deze manier ervaart van zijn werkgever – dat doet ook wonderen.
  • Coaching ‘on the job’. We spreken ter plekke af. Ik begeleid werknemers bij thema’s die op dat moment actueel zijn en die groei en ontwikkeling in de weg staan. Het kan gaan om kwesties op het gebied van communicatie, assertiviteit, samenwerking, leiderschap of work/life balans en stress.
  • Talentenonderzoek ten behoeve van het (her)ontdekken van kwaliteiten en verwacht succesvol gedrag. In alle stadia kan een dergelijk onderzoek heilzaam zijn. In geval van sturing op ontwikkeling van medewerkers binnen een organisatie, bij het aantrekken en samenstellen van een team. En ook als iemand binnen de organisatie geen toekomst meer heeft en zich afvraagt ‘wat nu?’ De positieve impact van deze begeleiding is groot, zowel voor de medewerker als voor de organisatie – die op deze manier blijk geeft van goed werkgeverschap.
  • Vertrouwenspersoon en coach voor directeuren (leiders en managers) bij leiderschapsthema’s, zoals het vorm en inhoud geven aan jouw eigen leiderschap en het voeren van lastige gesprekken.
  • Conflictcoach, begeleiding als de communicatie beter kan.