Teams

Soms is begeleiding extra effectief in een groep, je leert van en met elkaar. Hieronder staan een aantal van mijn programma’s van Kracht en Kwetsbaarheid.

Team coaching

Centraal staan effectieve communicatie, feedback geven en samenwerking. Buiten de waan van de dag stil staan bij deze essentiële thema’s en ook bij ieders rol binnen het team. Wat zijn de criteria van een succesvol team? Wat gaat goed, wat kan (nog) beter en wat heeft een ieder nodig, in het licht van de teamdoelstellingen? Inzicht in elkaars kwaliteiten – en bijbehorende uitdagingen – helpt om ieder teamlid zo veel mogelijk op talent in te zetten en hierover concrete afspraken te maken. Dit leidt tot wederzijds respect en nog belangrijker: geeft focus en betrokkenheid. Resultaat is – naast zelfvertrouwen en plezier – heldere communicatie en een nog succesvoller team.
Voor meer informatie en het maken van afspraken: neem gerust contact op.

Medisch specialisten – Trainingen op maat

Ook geef ik – in house – trainingen op maat op het gebied van persoonlijk leiderschap, effectieve communicatie, samenwerken en feed-back geven. Naast managementteams begeleid ik sinds ruim een jaar medisch specialisten in maatschapsverband. Het gaat steeds om de vraag wat gezien wil worden. Wat je uitsluit geeft macht. Dus daar waar zaken niet benoemd of gezegd worden, loopt de spanning op. Door aan te kijken wie je bent, wat ‘onder tafel’ speelt en uit te spreken wat je verwacht resp. nodig hebt van de ander, voorkom je dat er ‘boven tafel’ issues ontstaan. Het instrument waarmee ik werk is de ‘TCI’. Een meetinstrument ontwikkeld voor medisch specialisten, om het teamklimaat binnen de maatschap te meten. Een mooie uitvalsbasis voor een verdiepend gesprek! Voor meer informatie en het maken van afspraken: neem gerust contact op.

Themadagen

Op deze dagen staat een bepaald thema centraal. Je werkt in de groep, rondom hetzelfde thema, aan je eigen vragen en stappen. Je leert – ook via de ander – meer over jezelf. Er wordt gewerkt met de hele groep, in tweetallen en ook individueel. Er is aandacht voor iedereen, waar je je ook bevindt op je persoonlijke reis. Kenmerken voor deze dagen zijn: aandacht, inkeer, verdieping en verbinding. Via de beweging naar binnen – en de verbinding met jezelf – komt er meer ruimte ‘voor buiten’ en de stappen die je daar wil zetten. Voor informatie en data: neem gerust contact op.

Intervisie: leren van en met elkaar

Als coach en trainer begeleid ik intervisiebijeenkomsten. Doel is steeds dat medewerkers in een vertrouwde omgeving leren van en met elkaar. Voor meer informatie en het maken van afspraken: neem gerust contact op.